Vay ngắn hạn là gì và các phương thức cho vay ngắn hạn hiện nay

Vay ngắn hạn là hình thức vay vốn được rất nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, vay ngắn hạn là gì không phải là điều ai cũng biết. Vay ngắn hạn là hình thức cho vay những khoản vay có thời gian ngắn, dưới 1 năm.

Trong đó các ngân hàng thương mại là nhà cung ứng phần lớn các khoản vay ngắn hạn cho doanh nghiệp. Khách hàng lựa chọn hình thức này có ưu điểm đó là ít rủi ro về khả năng thanh toán cũng như về lãi suất so với vay trung và dài hạn.

Những khoản cho vay ngắn hạn thường được sử dụng rộng rãi trong việc tài trợ mang tính thời vụ về vốn luân chuyển và tài trợ tạm thời cho các khoản chi phí sản xuất.

Các phương thức được áp dụng trong vay ngắn hạn là gì?

Các phương thức vay ngắn hạn là gì?

+ Vay thấu chi. Thấu chi là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi vượt trên số tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong một khoảng thời gian xác định. Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi.

+ Vay từng lần. Hình thức cho vay ngắn hạn, cho vay theo món khách hàng được ngân hàng cấp cho một khoản tiền cho một mục đích sử dụng vốn nhất định. Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay.

+ Vay theo hạn mức. Hạn mức tín dụng được cấp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Ngân hàng ước lượng các hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu vay vốn của khách hàng, tỉ lệ cho vay tối đa trên tổng giá trị tài sản đảm bảo, khả năng nguồn vốn của ngân hàng…

Vay ngắn hạn là hình thức vay vốn được rất nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, vay ngắn hạn là gì không phải là điều ai cũng biết. Vay ngắn hạn là hình thức cho vay những khoản vay có thời gian ngắn, dưới 1 năm.

Vai trò của cho vay ngắn hạn là gì

Vai trò của cho vay ngắn hạn đối với con người là rất lớn. Vậy vai trò cho vay ngắn hạn là gì?

+ Đối với nền kinh tế. Nguồn vốn vay ngắn hạn đã góp phần ổn định, duy trì và mở rộng sản xuất – kinh doanh đối với các doanh nghiệp, nâng cao đời sống của các cá nhân, hộ gia đình.

+ Đối với doanh nghiệp.  Cho vay ngắn hạn là nguồn bổ sung kịp thời cho các nhu cầu về vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Nguồn vốn này giúp các doanh nghiệp tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, hoặc giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn tạm thời về tài chính.

Trong nhiều trường hợp, vay vốn ngân hàng còn là giải pháp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bắt kịp những cơ hội kinh doanh, tận dụng được thời cơ phát triển sản xuất…