Tìm hiểu chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán là một kênh đầu tư đem lại lợi nhuận cực lớn với số vốn bỏ ra không cần quá nhiều. Có lẽ vì vậy, ngày càng nhiều người lựa chọn chứng khoán làm nơi kiếm thêm thu nhập. Thậm chí những người trung niên sau khi về hưu cũng đang có xu hướng tìm hiểu và đầu tư vào thị trường chứng khoán. Để có thể thành công trong lĩnh vực nhiều may rủi này, bạn nhất định phải có một lượng kiến thức cơ bản đối với chứng khoán. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất đó chính là “ Chứng khoán vốn là gì ”.

Thuật ngữ chứng khoán vốn là gì?

Để giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư về vấn đề chứng khoán vốn là gì, thì theo như kết quả tìm kiếm được. Chứng khoán vốn là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty. Như vậy người sở hữu chứng khoán vốn cũng có nghĩa là người sở hữu công ty. Tất nhiên họ có quyền hưởng những lợi ích từ công ty mang lại.

Tìm hiểu chứng khoán vốn là gì?

Trong chứng khoán vốn còn bao hàm nhiều loại chứng khoán khác nữa, như :

-Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần. Loại cổ phiếu này được mua bán, trao đổi nhiều nhất và lưu hành rộng rãi trên thị trường chứng khoán.

-Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán về mặt tài chính chứng nhận cổ đông ưu tiên so với cổ đông thường, nhưng về quyền hạn đối với công ty thì bị hạn chế. Đặc biệt những vị cổ đông này không được tham gia bầu cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty.

-Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với phần vốn góp của quỹ đại chúng. Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán được hình thành từ khoản vốn góp của nhà đầu tư. Như vậy để thành lập quỹ, công ty quản lý quỹ phát hành chứng chỉ quỹ.  Chứng chỉ quỹ có mệnh giá thống nhất là 10,000 VNĐ.

Điểm khác biệt giữa chứng khoán nợ và chứng khoán vốn là gì?

Nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu  thường thấy hai thuật ngữ “ chứng khoán nợ” và “chứng khoán vốn” được đặt cạnh nhau. Vậy điểm giống và khác nhau giữa chứng khoán nợ và chứng khoán vốn là gì? Điểm giống nhau cơ bản giữa chứng khoán nợ và chứng khoán vốn đó đều là những loại chứng khoán được phát hành với mục đích huy động vốn, theo đó là mệnh giá nhất định.

Khác nhau ở chỗ: Chứng khoán nợ là loại chứng khoán chứng nhận mối quan hệ chủ nợ của người sở hữu đối với công ty phát hành. Chứng khoán nợ tồn tại dưới dạng trái phiếu, chứng khoán dạng nợ và giấy tờ, công cụ thị trường tiền, công cụ tài chính phái sinh. Còn chứng khoán vốn là  loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty; bao gồm: cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ…

Tin tức thị trường chứng khoán mới nhất:

Đi tìm những đầu sách chứng khoán cơ bản

Đi tìm hiểu về thuật ngữ “ trái phiếu chiết khấu ”

Giới thiệu những phần mềm chơi chứng khoán phổ biến