Tài chính quản trị kinh doanh và những điều chưa biết

Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tài chính quản trị kinh doanh không còn là khái niệm xa lạ. Bởi vì quản trị kinh doanh là việc thực hiện quản lý một hoạt động kinh doanh.

Nó bao gồm tất cả các khía cạnh của việc giám thị và giám sát hoạt động kinh doanh và những lĩnh vực liên quan bao gồm kế toán, tài chính và tiếp thị. Trong hoạt động này tất yếu sẽ nảy sinh mối quan hệ trao đổi, thu về lợi nhuận.

Do đó, tìm hiểu và nắm bắt tính chất của tài chính quản trị kinh doanh là việc làm hết sức ý nghĩa. Bởi nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của bạn.

Vai trò của tài chính quản trị kinh doanh với công ty, doanh nghiệp

Để có thể đạt được hiệu quả cao trong tài chính quản trị kinh doanh, người làm công tác quản trị trước hết cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi người quản trị là người đi đầu, có chức năng dẫn dắt, quyết  định đến sự phát triển của công ty, doanh nghiệp. Vậy người quản trị kinh doanh có vai trò gì?

+ Có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh: Việc cải tiến cách thức quản trị công ty sẽ mang lại một hệ thống giải trình tốt hơn, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra, đồng thời giải quyết các tình huống gian lận của các cán bộ quản lý nhằm mục đích vụ lợi.

+ Khả  năng tiếp cận thị trường vốn sẽ cao hơn: Cách thức quản trị công ty có thể quyết định việc công ty dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn nhiều hay ít. Việc tiếp cận nguồn vốn có vai trò rất quan trọng trọng sự phát triển của công ty. Vậy nên để công ty phát triển vững mạnh, người quả trị kinh doanh cần phải nâng cao vai trò, năng lực của mình.

+ Giúp giảm chi phí vốn và tăng giá trị tài sản: Quản trị công ty tốt sẽ giúp công ty trả lãi suất thấp hơn và có được những khoản tín dụng có kỳ hạn dài hơn.

+ Giúp nâng cao uy tín của công ty: Những biện pháp quản trị công ty hiệu quả sẽ góp phần làm nên và nâng cao uy tín của công ty. Tuy tín có ý nghĩa rất lớn đối với một công ty, vậy nên cần phải cẩn trọng vấn đề này.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính quản trị kinh doanh

Muốn đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý tài chính quản trị kinh doanh, bạn có thể căn cứ vào những chỉ tiêu sau:

+ Tỷ số lợi nhuận.

+ Thu nhập của mỗi cổ phần.

+ Tuân thủ kỷ luật tài chính…