Sàn giao dịch chứng khoán tphcm là gì?

Hiện nay trên thế giới về lĩnh vực tài chính đang có sức hút rất lớn. Các công ty tài chính cạnh tranh nhau về mọi mặt. Vậy thì về lĩnh vực chứng khoán, liệu mọi người có biết được sàn giao dịch chứng khoán tphcm là gì không?

Vâng sàn giao dịch ở đây là tập hợp các kỹ thuật và chương trình, đảm bảo cho người sử dụng (các nhà đầu tư) truy cập vào thông tin về tình hình thị trường tài chính, cho phép thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, cũng như theo dõi các nghĩa vụ giữa khách hàng và công ty, cung cấp dịch vụ truy cập đến các thị trường tài chính.

Và nói một cách đơn giản, một cổ phần đại diện cho quyền sở hữu hợp pháp của một doanh nghiệp. Các tập đoàn sẽ phát hành cổ phiếu, thường sẽ có 2 loại: cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu khi được hoán đổi cho nhau được gọi là “chứng khoán” – đại diện cho quyền sở hữu trong một doanh nghiệp. Hay nói cách khác khi bạn quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán nghĩa là bạn đang mua quyền sở hữu một hay nhiều doanh nghiệp.

Hiện nay trên thế giới về lĩnh vực tài chính đang có sức hút rất lớn. Các công ty tài chính cạnh tranh nhau về mọi mặt. Vậy thì về lĩnh vực chứng khoán, liệu mọi người có biết được sàn giao dịch chứng khoán tphcm là gì không?

Một vài chức năng của sàn giao dịch chứng khoán tphcm.

Sàn giao dịch chứng khoán tphcm cũng là một thể chế chính thức mà thông qua đó các trái phiếu chính phủ mới được phát hành và nó có chức năng như một thị trường thứ cấp cho một số phát hành trái phiếu hiện hữu. Tất cả các chứng khoán niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam là bằng đồng Việt Nam.

Ủy ban chứng khoán nhà nước chính thức thành lập năm 1996, chịu trách nhiệm đối với việc phát triển thị trường vốn, cấp giấy phép niêm yết chứng khoán cho các công ty và giấy phép hoạt động cho các công ty chứng khoán, ban hành các qui định.

Để được niêm yết, một công ty phải có lãi hai năm liên tục, có vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng và có ít nhất 50 cổ đông ngoài công ty, nắm giữ ít nhất là 20% cổ phiếu.

Cơ chế giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán tphcm là một hệ thống đặt – khớp lệnh tự động.

Phương thức giao dịch cổ phiếu của sàn giao dịch chứng khoán tphcm

Mệnh giá mỗi cổ phiếu được qui định thống nhất là 10.000 đồng, đơn giá trái phiếu là 100.000 đồng. Việc giao dịch được thực hiện vào buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ có ba đợt khớp lệnh từ 8h20 đến 10h30, một đợt giao dịch thỏa thuận từ 10h30 đến 11h, giao dịch trái phiếu là giao dịch thỏa thuận, từ 8h20 đến 11h.

Đó là một số thông tin về sàn giao dịch chứng khoán tphcm, hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch tiêu biểu như SSI, HSC,… các bạn có thể tìm hiểu về chúng để cho mình những sự lựa chọn tốt nhất nhé.

theo caferock.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: