Quy hoach đất tỷ lệ 1/500 là gì? Ý nghĩa các loại bản đồ

122

Mời các bạn cập nhật thông tin chi tiết về qui hoạch đất tỷ lệ bản đồ 1/500 , cùng tìm hiểu ý nghĩa của các laoij bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000, 1/200…

Quy hoach đất tỷ lệ 1/500 là gì? Ý nghĩa các loại bản đồ

Quy hoach đất tỷ lệ 1/500 là gì? 

Quy hoạch đất 1/500 là triển khai cụ thể hóa quy hoạch đô thị với tỉ lệ 1/2000. Và đây là cơ sở để lập nên các dự án xây dựng khác với đầy đủ giấy tờ cấp phép và các nhà quản lý đầu tư xây dựng.

 • Búa căn là gì? búa căn phá dỡ bê tông, nén khí
 • Dải phân cách là gì? phân biệt giải phân cách cứng, mềm
 • Home stay là gì? nét độc đáo của home stay
 • Công nghệ điện toán đám mây là gì?
 • Hợp đồng xây dựng là gì? vai trò của hợp đồng xây dựng

 • Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.Các quy hoạch được các chính quyền địa phượng tổ chức lập nên và cấp phép giấy tờ xây dựng cho dự án.

  Chi tiết về quy hoạch xây dựng đất 1/500 bao gồm: quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Trong đó có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

  Ý nghĩa các loại bản đồ

  Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

  Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

  Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

  Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

  Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

  Nói cách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án dầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dụng công trình và thực hiện xây dựng.

  Qua bài viết này hy vọng các bạn sẽ hiểu đúng tỉ lệ các loại bản đồ đều có những mục địch cụ thể và đừng nhầm lẫn nhé.


  Bạn đang đọc bài viết Quy hoach đất tỷ lệ 1/500 là gì? Ý nghĩa các loại bản đồ tại chuyên mục Tin bất động sản, trên website Tin Tức tổng hợp 24/7.

 • Hợp đồng xây dựng là gì? vai trò của hợp đồng xây dựng
 • Home stay là gì? nét độc đáo của home stay
 • Khe lún là gì? Khi nào thì dùng khe lún?
 • Tổng vốn đầu tư là gì? Chuyển giao vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn
 • Dải phân cách là gì? phân biệt giải phân cách cứng, mềm
 • Quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì? có nên mua đất qui hoạch 1/2000
 • Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì?
 • Búa căn là gì? búa căn phá dỡ bê tông, nén khí
 • Quản lý đô thị là gì? Chức năng của ngành quản lí đô thi
 • Công nghệ điện toán đám mây là gì?