Payoneer là gi? Tìm hiểu tỷ giá USD Payoneer thế nào?

Nhiều người thắc mắc hỏi thẻ Payoneer là gi? Thẻ Payoneer là một chiếc thể Mastercard giống như 1 thể ATM được liên kết với tài khoản Payoneer. Có 2 hình thức để thanh toán thẻ Payoneer để đi rút tiền như sau:

  • Bạn dùng thẻ Payoneer để rút tiền mặt VĐN tại các cây ATM có biểu tượng MasterCard,
  • Trong tài khoản Payoneer bạn có thể thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt nam. Tiền bạn rút về sẽ được quy đổi thành VNĐ, nếu bạn muốn nhận được USD thì cần nâng cấp lên VIP và phải tạo một tài khoản USD ở Việt Nam để nhận.

Payoneer là gi? Tìm hiểu tỷ giá USD  Payoneer thế nào?

Nhận thanh toán với eCheck tại Payoneer

Các khách hàng của bạn tại nước Mỹ có thể thanh toán cho bạn thông qua eCheck.

eCheck
Tôi có thể nhận thanh toán với eCheck bằng loại tiền tệ nào? USD ($)
Giới hạn thanh toán mỗi giao dịch là bao nhiêu? Số tiền tối thiểu: 20 USD
Số tiền tối đa: 15.000 USD
Mất bao nhiêu lâu để nhận thanh toán? Số tiền tối thiểu: 5 ngày làm việc
Mức phí như thế nào? 0% – 1%

Phí sử dụng dịch vụ ở Payoneer

Phí thường niên
(tài khoản đăng kí trực tiếp trên trang Payoneer)
29,95USD Một năm đóng 1 lần** Đối với những tài khoản đăng kí thông qua đối tác của Payoneer sẽ hưởng những phí khác.
Phí nhận thanh toán 1% ** Tài khoản thường – đăng kí trực tiếp trên web Payoneer
Tổng số tiền nhận vào tài khoản Payoneer < 200.000 USD Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 2 %
>= 200.000 USD Đặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 1Hưởng dịch vụ giảm phí nhận thanh toán từ 1% -> 0%
>= 500.000 USD Tài khoản sẽ nhận được đặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 2Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 1,8 %
>= 1.000.000 USD Tài khoản sẽ nhận được đặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 3Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 1,5 %
>= 1.500.000 USD Tài khoản sẽ nhận được đặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 4)Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 1,2 %
Chuyển phát thẻ qua dịch vụ DHL 50 USD
Chuyển phát thẻ thay thế 12,95 USD
Phí rút qua ATM (một giao dịch) 3,15 USD Giới hạn sử dụng: 2500usd/ngày
Sử dụng mua, giao dịch qua thẻ 2,75%/giao dịch Giới hạn sử dụng: 2500usd/ngày