Lãi suất ngân hàng SeaBank áp dụng cho khách hàng cá nhân tháng 3/2020

Lãi suất ngân hàng SeaBank cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đang áp dụng mức cao nhất là 7,83%/năm đối với các khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng gói tiết kiệm Seasmart trong kỳ hạn 18 tháng. 

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á SeaBank trong tháng 3 ở trong mức từ 0,8% đến 7,83%/năm.

Lãi suất ngân hàng SeaBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường tại SeaBank hình thức nhận lãi vào cuối kỳ được nhận mức lãi suất 6,95%/năm. 

Tại các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, cụ thể từ 1 tuần đến 3 tuần, mức lãi suất được áp dụng là 0,8%/năm.

Lãi suất huy động cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,8%, 7 tháng là 5,9% và 8 tháng là 6%/năm.

Lãi suất ngân hàng SeaBank cho các kỳ hạn gửi từ 9 tháng, 10 tháng lần lượt là 6,2%/năm, 6,35%/năm; 6,55%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi 6,8%/năm áp dụng chung cho các kỳ hạn 12 tháng và 15 tháng. Kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng được hưởng lãi suất là 6,85%/năm và 6,9%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất được áp dụng tại ngân hàng SeaBank cho hình thức gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân là 6,95% khi gửi tiền tiết kiệm ở kỳ hạn 36 tháng. 

Lãi suất ngân hàng SeABank tháng 3/2020 áp dụng cho khách hàng cá nhân 

Lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1/2020: Cao nhất là 7,7%/năm - Ảnh 2.

Song song với hình thức gửi tiền tiết kiệm thông thường nhận lãi vào cuối kỳ, ngân hàng SeaBank cũng đồng thời triển khai các gói huy động tiền gửi khác như tiết kiệm Seasmart, tiết kiệm bậc thang,…

Đáng chú ý, gói tiết kiệm Seasmart hiện đang được áp dụng mức lãi suất cao hơn rõ rệt ở nhiều kỳ hạn gửi. 

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng cho đối tượng khách hàng cá nhân tại sản phẩm  tiết kiệm Seasmart

Lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1/2020: Cao nhất là 7,7%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: VietnamBiz