Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 3/2020 mới nhất

Lãi suất ngân hàng Agribank trong tháng 3/2020 với tiền gửi bằng Việt nam đồng ở mức cao nhất là 6,8%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank vẫn tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi của tháng 3, không có thay đổi gì so với tháng 2/2019. lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất là 6,8%/năm khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Các khách hàng cá nhân sẽ được ngân hàng Agribank áp dụng mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn giao động ở mức từ 4,3% – 6,8%/năm. 

Với kỳ gửi 1 tháng và 2 tháng, lãi suất huy động cùng ở mức 4,3%, không thay đổi so với tháng trước. 

Tại các kỳ hạn gửi tiền 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank ở mức 4,8%/năm. Kỳ hạn 6 -8 tháng hưởng lãi suất 5,3%/năm. Kỳ hạn 9 – 11 tháng hưởng lãi suất 5,4%. 

Ở kỳ hạn tiền gửi từ 12- 24 tháng, khách hàng được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm.

Ngân hàng Agribank áp dụng lãi suất 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán của khách hàng. 

Tiền gửi ngoại tệ bằng EURO và USD tại ngân hàng Agribank lãi suất 0%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân:

Kì hạn VND USD EUR
Không kì hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 4.30% 0% 0%
2 Tháng 4.30% 0% 0%
3 Tháng 4.80% 0% 0%
4 Tháng 4.80% 0% 0%
5 Tháng 4.80% 0% 0%
6 Tháng 5.30% 0% 0%
7 Tháng 5.30% 0% 0%
8 Tháng 5.30% 0% 0%
9 Tháng 5.40% 0% 0%
10 Tháng 5.40% 0% 0%
11 Tháng 5.40% 0% 0%
12 Tháng 6.80% 0% 0%
13 Tháng 6.80% 0% 0%
15 Tháng 6.80% 0% 0%
18 Tháng 6.80% 0% 0%
24 Tháng 6.80% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank với khách hàng doanh nghiệp

Với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank cũng tương tự với lãi suất của khách hàng cá nhân. 

Kì hạn VND USD EUR
Không kì hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 4.30% 0% 0%
2 Tháng 4.30% 0% 0%
3 Tháng 4.80% 0% 0%
4 Tháng 4.80% 0% 0%
5 Tháng 4.80% 0% 0%
6 Tháng 5.30% 0% 0%
7 Tháng 5.30% 0% 0%
8 Tháng 5.30% 0% 0%
9 Tháng 5.40% 0% 0%
10 Tháng 5.40% 0% 0%
11 Tháng 5.40% 0% 0%
12 Tháng 6.80% 0% 0%
13 Tháng 6.80% 0% 0%
15 Tháng 6.80% 0% 0%
18 Tháng 6.80% 0% 0%
24 Tháng 6.80% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

Nguồn: Agribank

Tham khảo thêm lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tại VietnamBiz