Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính chi tiết, chính xác và đầy đủ nhất

Lập báo cáo tài chính là một công việc khá khó khăn đòi hỏi người thực hiện phải nắm vững các quy tắc nghiệp vụ kế toán chính xác nhất. Để giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong công việc này hôm nay bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ cho các bạn làm điều đó. Cùng xem hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính chuẩn nhất hiện nay nhé.

Chi tiết cách làm báo cáo tài chính

Để hiểu rõ hơn về cách làm báo cáo tài chính theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu hồ sơ báo cáo tài chính gồm những gì.

Hồ sơ báo cáo tài chính gồm những gì?

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC quy định một bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm có

Báo cáo tài chính năm

Bảng cân đối kế toán Mẫu  B 01 – DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu  B 02 – DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu  B 03 – DN
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu  B 09 – DN

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu  B 01a – DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu  B 02a – DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu  B 03a – DN
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu  B 09a – DN

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu  B 01b – DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu  B 02b – DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  giữa niên độ Mẫu  B 03b – DN
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu  B 09a – DN

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính

Để có thể hoàn thành một bảng báo cáo tài chính theo đúng thông tư 200/2014/TT-BTC quy định bạn cần thực hiện đầy đủ các bước sau:

Đầu tiên bạn cần tập hợp chứng từ phát sinh trong năm tài chính. Sau kiểm tra đối chiếu chứng từ tập hợp được với các báo cáo thuế đã kê khai trước đó theo định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế. Bạn có thể kiểm tra nội dung đúng hay sai tại cơ quan thế sau đó.

Có nhiều sự thay đổi lớn về hệ thống tài khoản được quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC , quyết định 15/2006/QĐ-BTC nên cần có sự chuyển đổi số dư theo hướng dẫn tại điều 126 của thông tư 200/2014/TT-BTC.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những việc trên bạn cần rà soát lại các bút toán hạch toán chứng từ theo từng hàng tháng theo quy định pháp luật. Về doanh thu, lưu ý phân biệt rõ doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính cùng với các khoản thu nhập khác nếu có.

Việc phân loại tài sản và phân loại nợ phải trả theo đúng qui định: Tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối theo bảng kê của kế toán. Theo quy định tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn từ 12 tháng trở xuống được phân loại là ngắn hạn. Còn lại những loại tài sản và nợ phải trả trên 12 tháng thì được gọi là dài hạn

Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.

Lập Báo cáo tài chính với các báo cáo tài chính kỳ trước (Gồm có bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính). Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản và các tài liệu kế toán chi tiết khác.

Mẫu báo cáo tình hình tài chính

Đây là mẫu báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a – DNN của bộ tài chính:

Hướng dẫn ghi các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Hướng dẫn ghi các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trên đây là bài hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính chi tiết, chính xác và đầy đủ nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ và thực hiện thành công việc báo cáo tài chính cho công ty mình nhé