Giờ làm việc ngân hàng Vietinbank mới nhất năm 2020

Ngân hàng Vietinbank có tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Ngân hàng được thành lập vào ngày 26/3/1988, được tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngân hàng Vietinbank có hệ thống chi nhánh và văn phòng giao dịch trên cả nước, với số lượng khách hàng giao dịch mỗi ngày tại chi nhánh/văn phòng rất lớn. Để giúp khách hàng của Vietinbank nhanh chóng giải quyết công việc của mình, bạn cần biết đến giờ làm việc ngân hàng Vietinbank.

  1. Giờ làm việc ngân hàng Vietinbank từ thứ 2 đến thứ 6.

Giờ làm việc của ngân hàng Vietinbank từ thứ 2 đến thứ 6 tại các chi nhánh và văn phòng trên cả nước đều như nhau.

Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30.

Buổi chiều: 13h đến 16h30 hoặc 17h00.

2. Ngân hàng Vietinbank có làm việc vào thứ 7 không?

Ngân hàng Vietinbank làm việc vào sáng thứ 7 từ 8h00 – 11h30. Chiều thứ 7 và chủ nhật VietinBank không làm việc.

Một số lưu ý:

  • Không phải tất cả chi nhánh của ngân hàng Vietinbank đều làm việc vào sáng thứ 7, bạn nên liên hệ chi nhánh trước khi đến làm việc.
  • Giờ làm việc tại các chi nhánh tỉnh sẽ có sự khác biệt so với các chi nhánh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
  • Bạn đừng quên mang theo CMTND hoặc thẻ căn cước công dân để làm việc với ngân hàng.

3. Ngân hàng Vietinbank có làm việc vào ngày lễ Tết không?

Trong ngày lễ Tết các giao dịch như rút tiền và chuyển tiền tại ATM vẫn diễn ra nhưng các giao dịch tại quầy sẽ không diễn ra trong những ngày này.

Bạn cần ghi nhớ giờ làm việc của ngân hàng Vietinbank để tiết kiệm thời gian của mình, cũng như giải quyết công việc được thuận tiện hơn.