Đổi tỷ giá USD kyat sang tiền Việt Nam Đồng (VND) như thế nào?

Thị trường đổi tiền mặt từ Đồng tiền USD sang tiền Kyat tại Myanmar trên các địa điểm đổi tiền ở các ngân ngân hàng và nhớ mang hộ chiếu theo.

Bản tin đổi tiền kyat hôm  nay hiên thị trường ngoại tệ 1 đồng Kyat Myanmar đang ở mức giá 17.234 VNĐ, còn đối với đồng 5.000 Kyat hiện đang có mức giá quy đổi ra tiền Việt Nam là 87.700 VNĐ.

Tiền Kyats có nhiều mệnh giá, từ 1 cho đến 5.000 Kyat. Tuy nhiên, đồng 5.000 Kyat ít khi được sử dụng.

Thường khi đổi tiền bạn sẽ chỉ nhận được những tờ 1.000 Kyat trở xuống. Nếu đổi 100$, bạn sẽ phải cầm 1 lượng tiền lẻ khá lớn.

Đồng Kyat Myanmar được ký hiệu là MMK.

– 1 MMK = 16,95 VNĐ (tức là 1 Kyat bằng mười sáu phẩy chín mươi mốt đồng Việt Nam)
– 10 MMK = 169,24 VNĐ (10 Kyat bằng một trăm sáu mươi chín phẩy mười ba đồng đồng Việt Nam)
– 100 MMK = 1.691,29 VNĐ (100 kyat bằng một nghìn sáu trăm chín mươi mốt phẩy hai mươi bảy đồng tiền Việt).
– 1000 MMK = 16.912.88 VNĐ (1000 Kyat bằng mười sáu nghìn chín trăm mười hai phẩy bảy mươi đồng Việt Nam).

Đổi tỷ giá USD kyat sang tiền Việt Nam Đồng (VND) như thế nào?

Tỷ giá USD kyat sang tiền Việt Nam Đồng (VND)

MMK VND
southernbank.com.vn/vi/mmk_vnd
1000 15,400
2000 30,800
5000 77,000
10,000 154,000
20,000 308,000
50,000 770,200
100,000 1,540,400
200,000 3,080,800
500,000 7,702,200
1,000,000 15,404,400
2,000,000 30,808,600
5,000,000 77,021,600
10,000,000 154,043,200
20,000,000 308,086,400
50,000,000 770,216,000
100,000,000 1,540,432,200
200,000,000 3,080,864,400