Đặc điểm của hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế

Khác với hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế. Người tiêu dùng sẽ không phải trả tiền thuế GTGT khi sử dụng hàng hóa của dịch vụ đó. Đối tượng không chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, khuyến kích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào những ngành nghề mới, tính an sinh xã hội cao…Hàng hóa không chịu thuế được ghi trên hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn GTGT nhưng dòng thuế suất sẽ bị gạch chéo.

Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là chính sách khuyến khích tiêu dùng của Nhà nước do người mua, (người tiêu dùng) không phải trả bất cứ một khoản thuế GTGT nào. Hàng hóa không chịu thuế là chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những ngành nghề mới, chủ lức, tính an sinh xã hội cao cao (khuyến khích, hỗ trợ tiêu dùng trong nước)

Đặc điểm của hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế

Đặc điểm của hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế.

Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế sẽ có 4 đặc điểm như sau:

+ Thuế đầu vào: Không được chiết khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

+ Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào : Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ nên sẽ kê khai ở tiêu chí số 2 “hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ” trên bảng kê mua vào.

+ Kê khai thuế đầu ra: Kê khai ở tiêu chí số 1 “hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT” trên bảng kê bán ra.

+ Xuất hóa đơn: Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Các vấn đề liên quan hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế GTGT.

a.Cách lập hóa đơn không chịu thuế.

Theo điểm 2.1 khoản 2 từ phụ lục 4 – TT 39/2014/TT/BTC:

Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế  GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

b.Kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn không chịu thuế.

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

+ Kê khai đầu ra.

+ Đối với bên mua nhận hóa đơn đầu vào là hóa đơn không chịu thuế.

Hy vọng rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ có nhiều hơn những kiến thức về hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế.