Công ty niêm yết là gì?

Để hiểu rõ về công ty niêm yết là gì thì trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu công ty là gì? Vâng công ty là một trong những phát minh thể chế quan trọng nhất của loài người.

Được phát triển sau hàng trăm năm với vô số định dạng và biến thể khác nhau, công ty trở thành một trong những thể chế tổ chức phổ biến nhất trên thế giới và uy quyền cũng gần như ảnh hưởng của nó nhiều khi còn lớn hơn cả các quốc gia.

Thông thường, một công ty là một hình thức tổ chức kinh doanh.Công ty niêm yết là công ty công cộng có cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán.

Điều 6, luật chứng khoán 2006 có đưa ra định nghĩa về niêm yết chứng khoán, theo đó, niêm yết chứng khoán là việc được ra các chứng khoán có đủ điều kiện và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán.

Để hiểu rõ về công ty niêm yết là gì thì trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu công ty là gì? Vâng công ty là một trong những phát minh thể chế quan trọng nhất của loài người.

Điều kiện trở thành công ty niêm yết là gì?

Ngoài khái niệm của nó thì công ty niêm yết còn có những điều kiện, vậy thì điều kiện để trở thành công ty niêm yết là gì?

Điều 12 – Luật chứng khoán năm 2006 có qui định về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm 3 điều kiện.

Cụ thể, doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty niêm yết là gì?

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều công ty phát triển vượt bậc, có những công ty lên hạng rất vượt trội. Thế nhưng không ngừng nghỉ, từng ngày từng ngày cạnh tranh nhau. Ở trên đã nêu rõ công ty niêm yết là gì.

Vậy thì dưới đây là một vài kết quả của những công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam hiện nay.

Như là công ty cổ phần Sữa Việt Nam, tổng công ty Khí Việt Nam, tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa, Công ty cổ phần tập đoàn Ma San, tập đoàn VINGROUP, công ty cổ phần mía đường Sơn La,…

Vậy những công ty niêm yết tốt ở Việt Nam hiện nay bao gồm cả những doanh nghiệp lớn đến những đơn vị vừa và nhỏ nhưng nó có hiệu quả kinh doanh rất cao.

theo caferock.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: