Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank trong tháng 3/2020

Lãi suất ngân hàng Vietcombank trong tháng 3/2020 cao nhất là 6,8%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiền với các kỳ hạn trên 12 tháng.

Tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tháng 3 ở tất cả kỳ hạn đều không thay đổi so với tháng 2, mức lãi suất ngân hàng vẫn giao động ở khoảng từ 0,1% đến 6,8%/năm tùy thuộc vào kỳ hạn hoặc hình thức gửi tiền. 

Áp dụng với các đối với đối tượng khách hàng cá nhân, mức tiền gửi không kỳ hạn sẽ được hưởng là 0,1%/năm. Trong khi đó, nếu gửi tiền có kỳ hạn, lãi suất mà khách hàng của ngân hàng Vietcombank sẽ được hưởng là 0,5% đến 6,8%/năm.

Cụ thể hơn, Vietcombank có gói gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày dành cho khách hàng cá nhân, với lãi suất được hưởng thấp nhất là 0,5%/năm. Tại kỳ hạn tháng và 2 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank được hưởng là 4,3%, kỳ hạn 3 tháng hưởng lãi suất 4,8%, tại kỳ hạn 6 và 9 tháng sẽ được nhận lại suất cao hơn là 5,3%/năm.

Đặc biệt, khi gửi tiền tiết kiệm với các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, mức lãi suất ngân hàng Vietcombank cao nhất mà khách hàng cá nhân được hưởng là 5,3%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank cho khách hàng cá nhân

Chính sách riêng của ngân hàng Vietcombank dành cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tiền gửi không kỳ hạn sẽ được hưởng cao hơn với khách hàng cá nhân, cụ thể mức lãi suất sẽ là 0,2%/năm. Tuy nhiên ở hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất nhận được ở một số kỳ hạn của đối tượng doanh nghiệp lại thấp hơn.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm áp dụng cho các kỳ hạn dưới 12 tháng, các khách hàng doanh nghiệp được hưởng lãi suất tương tự giống với đối tượng khách hàng cá nhân. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng Vietcombank cho doanh nghiệp thấp hơn 0,3 điểm %, cụ thể là 6,5%/năm.

Bảng lãi suất ngân hàng Vietcombank cho khách hàng doanh nghiệp

 - Ảnh 3.

Ngân hàng Vietcombank ngoài việc nhận tiền gửi tiết kiệm bằng tiền Việt, ngân hàng cũng nhận tiền gửi bằng ngoại tệ với USD nhận lãi suất 0% và đồng Euro hưởng lãi suất 0,1 đến 0,15% năm ở tùy mỗi kỳ hạn khác nhau. 
Nguồn: VietnamBiz