Cập nhật lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tháng 3/2020 mới nhất

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cao nhất trong tháng 3 là 6,5/năm dành cho các khách hàng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng. 

 Lãi suất ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn MTV Shinhan Vietnam dành cho các khách hàng cá nhân, hình thức nhận lãi vào cuối kỳ trong tháng 3 đã có một số điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn so với tháng trước, khung lãi suất tiền gửi ở trong khoảng 0,3% đến 6,5%/năm. 

Tại các kỳ hạn dưới 1 tháng, khi gửi tiền tại quầy, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng Shinhan Bank là 0,3%/năm. 

Lãi suất tại các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lần lượt là 3,5%/năm, 3,6%/năm. Kỳ hạn 3 tháng – 5 tháng cùng hưởng chung mức lãi suất 3,9%/năm.

Khi gửi tiền ở kỳ hạn 6 tháng và 9  tháng, mức lãi suất huy động tại Shinhan Bank là 4,4%/năm và 4,6%/năm. Lãi suất tiền gửi 12 tháng là 5,3%/năm. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 thángg và 24 tháng được hưởng cùng mức lãi suất là 5,4%/năm. Lãi suất kỳ hạn 36 tháng được hưởng là 5,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 3/2020 - Ảnh 2.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, khách hàng cũng có thể gửi tiết kiệm online trực tuyến. Trong tháng 3, mức lãi suất tiền gửi online được điều chỉnh giảm so với tháng 2. Cụ thể giảm 0,5 điểm % cho các kỳ hạn từ 1 – 5 tháng, giảm 0,1 điểm % các kỳ hạn từ  tháng trở lên. 

Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại ngân hàng Shinhan Bank là 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng hình thức gửi tiền trực tuyến. 

Lãi suất ngân hàng Shinhan bank cho khách hàng có nhu cầu rút tiền trước hạn được áp dụng như mức lãi suất không kỳ hạn của nhà băng này ở thời điểm khách hàng rút tiền cũng như tính theo số ngày thực tế từ khi gửi tiền đến lúc rút tiền.

Lãi suất cho tiền gửi thanh toán tại Shinhan Bank là 0,1%/năm.

Ngân hàng Shinhan Bank cũng đang đồng thời triển khai các gói huy động tiền gửi khác như: Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà, Tiền gửi tích lũy,…

Nguồn: vietnambiz.vn