Cập nhật lãi suất ngân hàng Saigonbank: cao nhất là 7,7%/năm

Trong tháng 3/2020, lãi suất ngân hàng Saigonbank cho hình thức gửi tiền tiết kiệm đang được ưu đãi mức cao nhất là 7,7%/năm khi khách hàng gửi tiền ở các kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng và 36 tháng, lãi nhận vào cuối kỳ.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương mới đây đã công bố lãi suất tiền gửi huy động trong tháng 3 với một số ít sự thay đổi tại các kỳ hạn gửi cũng như các kỳ hạn gửi tại Saigonbank cũng đa dạng hơn từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Trong đó, lãi suất ngân hàng Saigonbank dành cho khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng được áp dụng ở mức 5%/năm. 

Tại kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, mức lãi suất được hưởng là 6,8/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, khách hàng khi gửi tiết kiệm sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng Saigonbank là 7,7% cho hình thức nhận lãi vào cuối kỳ. Hiện đây là mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại ngân hàng Saigonbank trong tháng 3.

Khi gửi tiền tại các kỳ hạn ngắn 1 tuần và 2 tuần, mức lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng là 0,7%/năm. Lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn sẽ là 0,3%/năm và lãi được nhận hàng tháng. 

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank tham khảo trong tháng 3/2020

Kì hạn Trả lãi cuối kì Trả lãi hàng quí Trả lãi hàng tháng Trả lãi trước
(% /năm) (% /năm) (% /năm) (% /năm)
Tiết kiệm không kì hạn     0,30%  
Tiết kiệm có kì hạn        
01 tuần 0,70%      
02 tuần 0,70%      
01 tháng 4,80%   4,80% 4,78%
02 tháng 4,90%   4,89% 4,86%
03 tháng 5,00% 5,00% 4,98% 4,94%
04 tháng 5.00%   4,97% 4,92%
05 tháng 5,00%   4,96% 4,90%
06 tháng 6,80% 6,75% 6,71% 6,58%
07 tháng 6,80%   6,69% 6,54%
08 tháng 6,80%   6,67% 6,51%
09 tháng 6,80% 6,69% 6,65% 6,47%
10 tháng 6,80%   6,64% 6,44%
11 tháng 6,80%   6,62% 6,40%
12 tháng 7,40% 7,21% 7,16% 6,89%
13 tháng 7,70%   7,42% 7,11%
18 tháng 7,70% 7,36% 7,31% 6,91%
24 tháng 7,70% 7,23% 7,19% 6,68%
36 tháng 7,70% 6,99% 6,95% 6,26%

Nguồn: ngân hàng Saigonbank

Xem thêm thông tin tại vietnambiz.vn