Cập nhật lãi suất ngân hàng MSB mới nhất trong tháng 3/2020

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất trong tháng này đã được công bố mức lãi suất cao nhất được niêm yết là 8%/năm dành cho các khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ đồng trong kỳ hạn 24, 36 tháng. 

Tại ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, khung lãi suất ngân hàng niêm yết tại quầy giao động từ 4,25% đếm 8%/năm tùy thuộc các kỳ hạn gửi và các hình thức gửi tiền nhận lãi khác nhau. 

Trong đó, khi gửi số tiền từ 50 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng MSB là 5%/năm. 

Lãi suất tại ngân hàng MSB dành cho kỳ hạn 6 tháng đến 8 tháng được áp dụng ở mức 6,3% – 6,8%/năm. Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ khi gửi tiết kiệm thông thường tại quầy hình thức nhận lãi cuối kỳ sẽ nhận mức lãi suốt ưu đãi là 6,8%/năm.

Các kỳ hạn 11 tháng – 15 tháng, lãi suất ngân hàng MSB tăng mỗi kỳ hạn 0,1 điểm % trong khoảng từ 6,9% đến 7,3%/năm. 

Mức lãi suất ưu đãi nhất tại ngân hàng MSB hiện nay dành cho hình thức gửi tiền thông thường tại quầy, nhận lãi vào cuối năm là 7,6% khi khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

Ở các kỳ hạn gửi tiền ngắn 1 tuần – 3 tuần, ngân hàng MSB áp dụng mức lãi suất là 0,8%/năm. Khách hàng có nhu cầu tất toán khoản gửi tiền tiết kiệm trước thời hạn sẽ không được hưởng khoản tiền lãi phát sinh.

Bảng lãi suất ngân hàng MSB mới nhất

Ngân hàng MSB hiện cũng đang triển khai nhiều gói gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm ong vàng, tiết kiệm online, chứng chỉ tiền gửi Lộc Bảo Phát,  tiết kiệm theo chương trình “Cho vay để sở hữu Quyền nghỉ dưỡng tại dự án ALMA”, tiết kiệm măng non, tiết kiệm định kì sinh lời trả lãi ngay,…

Hình thức gửi tiền tiết kiệm online tại ngân hàng MSB hiện có mức lãi suất ưu đãi cao hơn khi gửi tiền trực tiếp tại quầy. Mức lãi suất cao nhất cho hình thức tiết kiệm trực tuyến là 8%/năm được áp dụng dành cho khoản tiền gửi từ 1 tỷ trở lên trong thời hạn 24 tháng và 36 tháng. 
Nguồn: VietnamBiz