Cập nhật lãi suất ngân hàng Indovina Bank mới nhất

Lãi suất ngân hàng Indovina Bank cao nhất trong tháng này là 7,9%/năm khi khách hàng cá nhân gửi tiền ở kỳ hạn từ 24 tháng, hình thức nhận lãi vào cuối kỳ.

Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Indovina Bank đã đưa ra khung lãi suất cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn mới nhất trong tháng này, giao động ở trong khoảng từ 0,%/năm đến 7,9%năm. Qua so sánh có thể thấy lãi suất ngân hàng Indovina Bank trong tháng này đã được điều chỉnh giảm ở một số kỳ hạn so với tháng trước.

Lãi suất huy động dành cho đối tượng khách hàng cá nhân ở các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần – 3 tuần được hưởng là 0,5%/năm, lãi suất cho các kỳ hạn này ở tháng trước là 0,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng – 3 tháng là 4,75%, cũng đã giảm 0,25 điểm % so với tháng trước.

Mức lãi suất huy động cho tiền gửi  tháng và 9 tháng là 6,8%/năm và 6,9%/năm. Tiền gửi tiết kiệm ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được ưu đãi ở mức cao hơn, cụ thể 12 tháng 7,6%, 13 tháng 7,7% và 18 tháng là 7,8%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng Indovina Bank cao nhất đang được áp dụng cho khách hàng cá nhân là 7,9%/năm khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Với các khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn 1 tuần – 3 tuần là 0,5%/năm, cũng đã giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Lãi suất các kỳ hạn 1 tháng – 3 tháng cũng được điều chỉnh giảm 0,25 điểm %, chỉ còn 4,75%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng lần lượt là 6,7% và 6,8%/năm. Các kỳ hạn 12, 13, 18 tháng được hưởng các mức lãi suất từ 7,5%-7,7%/năm.

Mức lãi suất cao nhất cho khách hàng doanh nghiệp đang được áp dụng tại Indovina Bank là 7,8%/năm khi gửi tiền ở kỳ hạn 24 tháng trở lên. 

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất là 7,9%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: vietnambiz.vn