Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất trong tháng 3/2020

Trong tháng 3, ngân hàng Bắc Á đã đưa ra mức lãi suất tiền gửi thông thường mới mới với một số các thay đổi. Trong đó, lãi suất ngân hàng Bắc Á trong tháng 3 cao nhất đang ở mức 7,9%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn gửi tiền từ 13 tháng và nhận lãi vào cuối kỳ. 

Lãi suất ngân hàng Bắc Á trong tháng 3/2020 đã có sự điều chỉnh so với tháng trước với phạm vi lãi suất giao động trong khoảng từ 4,9% đến 7,9% áp dụng cho các kỳ hạn gửi và các hình thức lấy tiền lãi khác nhau. 

Với các khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng đến 5 tháng, nhận lãi cuối kỳ sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 5%/năm tại ngân hàng Bac A Bank. 

Một điểm đáng chú ý ở kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm từ 6 tháng đến 8 tháng nhận lãi vào cuối kỳ, lãi suất ngân hàng Bắc Á đã giảm chỉ 0,15 điểm %, trong tháng 3 chỉ còn 7,55% thay vì ở mức lãi suất 7,7%/năm như ở tháng 2.

Với khoảng thời gian gửi tiền với kỳ hạn dài hơn từ 10 tháng, 11 tháng nhận lãi cuối kỳ sẽ được hưởng mức lãi suất là 7,7%/năm. Mức lãi suất này cũng được áp dụng cho hình thức gửi tiền lấy lãi hàng quý khi khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng đến 36 tháng. 

Tại ngân hàng Bắc Á, mức lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất trong tháng 3 là 7,9% áp dụng cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn dài từ 13 tháng đến 36 tháng và lĩnh lãi vào cuối kỳ. 

Đối với các kỳ hạn tiền gửi ngắn dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng Bắc Á áp dụng là 0,8%/năm. 

Bảng lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất trong tháng 3/2020

Kì hạn Lãi suất tiết kiệm thường
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quí (%/năm) Lĩnh lãi cuối kì (%/năm)
Không kì hạn 0.80
01 tuần 0.80
02 tuần 0.80
03 tuần 0.80
01 tháng 5.00
02 tháng 4.90 5.00
03 tháng 4.90 5.00
04 tháng 4.90 5.00
05 tháng 4.90 5.00
06 tháng 7.30 7.40 7.55
07 tháng 7.30 7.55
08 tháng 7.30 7.55
09 tháng 7.30 7.40 7.60
10 tháng 7.40 7.70
11 tháng 7.50 7.70
12 tháng 7.50 7.60 7.80
13 tháng 7.60 7.90
15 tháng 7.60 7.70 7.90
18 tháng 7.60 7.70 7.90
24 tháng 7.60 7.70 7.90
36 tháng 7.60 7.70 7.90

Nguồn: Bac A Bank

Bên cạnh hình thức gửi tiền tiết kiệm thường, ngân hàng Bac A Bank còn triển khai các hình thức tiền gửi huy động khác như: tiết kiệm sinh lời mỗi ngày, tiết kiệm cao tuổi, người xây tổ ấm, tiết kiệm lực lượng vũ trang, tiết kiệm online,…
Nguồn: vietnambiz.vn