Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam là gì?

Muốn biết được các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam là gì, trước hết bạn cần phải hiểu được thế nào là tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là khái niệm rộng, cho đến nay vẫn chưa được thống nhất về mặt lý luận.

Tuy rằng mỗi người có một quan niệm khác nhau, nhưng nhìn tổng thế từ thực tế, có thể giải thích rằng. Thể hiện mối quan hệ giá trị giữa hai đồng tiền vàng của hai nước với nhau gọi là tỷ giá hối đoái. Giá trị đơn vị ngoại tệ so với đồng nội tệ cũng là một cách hiểu khác.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam bạn nên biết

Không phải ngẫu nhiên để có sự chênh lệch về mức giá tiền giữa các quốc gia với nhau, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Vậy, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái là gì?

+ Chênh lệch lạm phát. Theo quy định, đất nước nào có tỷ lệ lạm phát thấp, giá trị đồng tiền của nước đó tăng lên. Bởi với những quóc gia như thế này, sức mua trong nước sẽ tăng lên tương đối so với các đồng tiền khác và ngược lại.

+ Chênh lệch lãi suất giữa các nước. Lãi suất ảnh hưởng tương đối đến các hoạt động đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái.

+ Tình hình kinh tế của đất nước. Nếu thu nhập quốc dân của một nước tăng lên so với nước khác thì nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ nước khác cũng tăng dẫn tới cầu ngoại hối tăng. Kết quả là tỷ giá hối đoái sẽ có xu hướng tăng lên.

+ Nợ công. Nợ công xuất phát từ các khoản vay của nước ngoài nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nợ công chính là nguyên nhân dẫn đến lạm phát, nếu lạm phát cao, từ đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái…

Muốn biết được các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam là gì, trước hết bạn cần phải hiểu được thế nào là tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là khái niệm rộng, cho đến nay vẫn chưa được thống nhất về mặt lý luận.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái và phương pháp xác định tỷ giá hối đoái

Bên cạnh việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, biết được các phương pháp xác định tỷ giá hối đoái cũng đóng vai trò rất quan trọng, do đó bạn không nên bỏ qua. Các phương pháp đó bao gồm:

+ Hàm lượng vàng. Dựa trên yếu tố hàm lượng vàng giữa hai đồng tiền với nhau tỷ giá hối đoái sẽ được xác định.

+ Tiền tệ. giữ các quốc gia với nhau sẽ thanh toán bằng tiền tệ. Còn lại trong nền kinh tế tự do, việc so sánh sức mua của cả hai đồng tiền sẽ được xác định bằng tỷ giá hối đoái.