Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tiền gửi niêm yết tại ngân hàng Vietcombank tại kỳ hạn ngắn 7 và 14 ngày chỉ còn ở mức 0,5%/năm. Lãi suất huy động tại kỳ hạn 1 -2 tháng là 4,3%, thấp hơn mức lãi suất trần được Ngân hàng nhà nước quy định. Ở kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cũng giảm 0,1 điểm %, còn 4,7%/năm. 

Có thể thấy rằng lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Vietcombank hiện nay ở hầu hết các kỳ hạn đều đang ở dưới mức trần của NHNN. Không chỉ riêng các kỳ hạn ngắn, mà các kỳ hạn dài hơn cũng được áp dụng mức lãi suất không cao. Ví dụ như ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng là 5,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại nhà băng này cũng chỉ đến 6,8%/năm.

Tháng này, ngân hàng Sacombank cũng đã áp dụng một biểu lãi suất tiền gửi mới. Trần lãi suất được quy định cũng không được ngân hàng này áp dụng tối đa với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Sacombank được áp dụng theo đường cong lãi suất. Mức lãi suất thấp nhất tại đây là 4,3% cho kỳ hạn 1 tháng, và ở mỗi tháng, lãi suất tăng thêm 0,1 điểm%.

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng OCB trong tháng này cũng giảm từ 0,2 – 0,3 điểm % ở tất cả kỳ hạn. Mức lãi suất các kỳ hạn 1 tháng là 4,6%/năm. ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất ngân hàng OCB áp dụng khá cạnh tranh là 7%/năm. Khi gửi tiền tiết kiệm online tại ngân hàng này, khách hàng sẽ được hưởng thêm 0,1 điểm % so với lãi suất được niêm yết khi gửi tại quầy. 

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Bản Việt tại kỳ hạn 1 tháng – 5 tháng giảm còn 4,7%/năm. lãi suất kỳ hạn 6 tháng cao hơn rõ rệt, 7,2%/năm. lãi suất ngân hàng kỳ hạn 18 tháng trở lên hưởng lãi suất 8%/năm. Kỳ hạn 13 tháng được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất là 8,5%/năm .
Nguồn: vietnambiz.vn