Bảng giá USD hôm nay ở ngân hàng Đông Á như thế nào?

Tỷ giá trung tâm hôm nay được cập nhật mới nhất ở Ngân Hàng nhà nước (NHNN) đã được công bố có giá 23.225 VND/USD mức giá sẽ giảm xuống 5 đồng so với phiên giao dịch mới nhất.

Mức giá có thể thay đổi ở biên độ 3%, còn tỷ giá ở các ngân hàng thương mại hiện nay đang có mức giá là 22.235 – 23.355 VNĐ/USD. Mức giá đang ở biên giao động là giảm 3 đồng , có mức giá niên yết là 23.235 – 23.455 VND/USD.

Ở các ngân hàng khác hiện đang có mức giá đang dao động ở mức là 23.345 – 23.445 VNĐ/USD, hiện đang có mức giá là 23.250 – 23.350 VNĐ/USD, được chúng tôi khảo sát ở ngân hàng Vietcombank, Eximbank là nhà băng có giá bán USD thấp.

Bảng giá USD hôm nay ở ngân hàng Đông Á như thế nào?

Bảng tỷ giá ngoại tệ USD Đông Á mơi nhất ngày hôm nay

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD 23.170,00 23.170,00 23.260,00 23.260,00
AUD 15.840,00 15.890,00 16.050,00 16.040,00
CAD 17.400,00 17.470,00 17.640,00 17.630,00
CHF 22.610,00 23.380,00 23.080,00 23.590,00
EUR 25.510,00 25.590,00 25.830,00 25.820,00
GBP 28.710,00 28.820,00 29.100,00 29.090,00
HKD 2.410,00 2.950,00 2.920,00 2.990,00
JPY 210,10 214,30 216,00 216,30
NZD 14.750,00 15.030,00
SGD 16.730,00 16.830,00 16.990,00 16.990,00
THB 700,00 750,00 780,00 780,00
Nguồn: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – DongA Bank