Bảng giá chứng khoán trực tuyến phái sinh Rồng Việt hiện nay

Công ty chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) được thành lập năm 2017 được hoạt động bởi giấy phép kinh doanh thị trường chứng khoán nhà nước. Những ngành nghề mà Rồng Việt hoạt động kinh doanh trong thời gian qua: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, đầu tư chưng khoán, hô trợ đầu tư doanh nghiệp….

Trong hoạt động năm 2018 vừa qua, VDSC đa huy động gần 1000 tỷ đồng  từ đợt phát hành trái phiếu không thay đổi.

VDSC cũng sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4% (02 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày thanh toán 30/01. Với hơn 120 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, VDSC dự kiến sẽ chi ra khoảng 50 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Chứng khoán phái sinh rồng việt

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VDSC tăng gần 30% lên 321,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động và chi phí quản lý tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế sụt giảm 6% còn 76 tỷ. So với kế hoạch đề ra, VDSC đã thực hiện được khoảng 53% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đến thời điểm hiện tại 09/2018 thời điểm hiện tại tổng tài sản VDSC đạt mức trên 2,135 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm gần một nửa ở mức 1.054 tỷ đồng, chủ yếu đến từ công tác huy động từ nguồn trái phiếu ngắn hạn.

Bảng giá chứng khoán Rồng Việt hiện nay

 GIAO DỊCH
MARGIN DRAGON SUIT 
Margin Dragon Suit 0.037%/Ngày
MARGIN DRAGON PLUS
Từ ngày T0 đến hết ngày T14 0.029%/Ngày
MARGIN DRAGON FLEX
Từ ngày T0 đến hết ngày T5 0.033%/ Ngày
Từ ngày T5 đến hết ngày T10 0.034%/ Ngày
Từ ngày T10 đến hết ngày T20 0.035%/ Ngày
Từ ngày T20 đến hết ngày T30 0.036%/ Ngày
Phí quản lý dịch vụ Miễn phí
   ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Phí ứng trước 0.037%/Ngày
   CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN
CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN
Phong tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố 1.000.000 VNĐ/ bộ hồ sơ/ 1 lần
Giải tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố 500.000 VNĐ/ Bộ hồ sơ/ 1 lần
Phí xác nhận phong tỏa 500.000 VNĐ/ 1 lần

 

Caferock.vn tổng hợp